Конвертор Air-Hydra

  • Air-Hydra Converter YCCT

    Конвертер Air-Hydra YCCT

    Трансдуцерот што ги претвора пневматските сигнали во хидраулични сигнали. Користење на компримиран воздух како извор на енергија, излезно хидраулично масло, управувајте го непречено дејство на цилиндерот за напојување (хидрауличен цилиндар).