Тековен ограничувач

  • Current limiter YAS

    Тековен ограничувач YAS

    Ограничувачот на струјата припаѓа на полето на електрични компоненти, е специјален уред што се користи за ограничување на струјата, неговата карактеристика е дека има стандардно прстенесто јадро, тоа е јадрото на тоа како јадрото намотка на бакарно јадро е покриено со гума, тоа е бакарно јадро на повеќејадрен пластичен пакет на Интернет растојание, соодветно, поставете интерфејс за напојување, обичен апарати за домаќинство интерфејс за напојување и осветлување за напојување.