Подмачкувач

  • Lubricator

    Подмачкувач

    Вентил за намалување на притисокот е вентил кој автоматски го одржува притисокот на излезот стабилен со прилагодување на влезниот притисок на потребниот притисок на излезот и потпирање на енергијата на самиот медиум. 
    Од гледна точка на механиката на флуидот, вентилот за намалување на притисокот е локален отпор може да го смени елементот за гас, односно со промена на областа за гас, така што брзината на проток и кинетичката енергија на флуидот се менуваат, предизвикувајќи различно губење на притисок, така што да се постигне целта на декомпресија. Потоа, потпрете се на контролата и регулацијата на системот, така што вентилот после флуктуациите на притисокот и рамнотежата на пролетната сила, така што вентилот по притисокот во одреден опсег на грешка одржува константна.