Филтер за вакуум

  • Vacuum filter

    Вакуум филтер

    Вакуумските филтри собираат загадувачи (главно прашина) извлечени од атмосферата за да спречат контаминација на системот и се користат помеѓу вшмукачката чаша и генераторот на вакуум (или вакуумскиот вентил). Пригушувачите треба да се инсталираат во издувната порта на генераторот на вакуум, вшмукувачката порта (или излезната порта) на вакуумскиот вентил и издувната порта на вакуумската пумпа.