2 вентил

  • Pilot Operated 2 Way Steam Sol. Valve YVPS-G

    Пилот управувана со пареа Sol 2 пати. Вентил YVPS-G

    Два преку електромагнетниот вентил за чекор по чекор дејство на директен пилот електромагнетниот вентил, според состојбата на исклучување на различните, може да се подели на затворен електромагнетниот вентил и нормално отворен електромагнетниот вентил.