Пилот управувано со 5 начини Сол. Вентил

  • Pilot Operated 5 Way Sol. Valve YSVM2

    Пилот управувано со 5 начини Сол. Вентил YSVM2

    Проследете ја историјата на развој, досега, и дома и во странство во принцип може да се поделат во три категории (т.е. директно дејствување, чекор по чекор тип на водење на дете), и од структурата на дискот и материјалот за разликата помеѓу различните и во принцип е поделена на шест гранки мала класа (структура на дијафрагмата, чекор по чекор на движење на тежок дел од структурата на мембраната, структурата, претходникот во рамнотежната клипна структура, чекор по чекор структурата на клипот, претходникот на движечката структура на клипот).