Брз издувен вентил

  • Quick exhaust valve

    Брз издувен вентил

    Пневматска контрола во важните компоненти, еднонасочни компоненти за контрола на насоката. Често се конфигурира помеѓу цилиндарот и вентилот за рикверц, така што воздухот во цилиндерот не поминува низ вентилот за рикверц и вентилот директно се испушта.